Utställningen Fredssoldater förnyas

Armémuseum i förnyar utställningen Fredssoldater genom att lyfta in en container inredd som bostad i utställningen.

Armémuseum ligger nära Östermalms torg i Stockholm. Bild: Armémuseum.

En container för bostadsändamål som användes på Camp Victoria i Kosovo har lagts till utställningen Fredssoldater på Armémuseum i Stockholm.
Containern är inredd med personliga ägodelar och militär utrustning som användes av reparationsplutonchefen Per-Ivar Norell från Umeå. Norell tillhörde den sista styrkan som tjänstgjorde i Kosovo och hans tillhörigheter ska nu spegla de levnadsförhållanden som rådde.

Svenska soldater tjänstgjorde i Kosovo i södra f d Jugoslavien från juni 1999. Inledningsvis tjänstgjorde cirka 1 000 svenska soldater där, men insatsen minskade efter hand och för snart ett år sedan avvecklades Camp Victoria.

Utställningen Fredssoldater tar sin utgångspunkt i FN:s bildande 1945 och visar vardagen för svenska soldater på plats i utlandet. Förutom den nya containern från Kosovo visar tre miljöscener Kongo 1961, Cypern på 1980-talet och Mellanöstern på 1990-talet. Besökare kan även se utrustning och vardagsföremål, till exempel en tropikuniform använd i Afghanistan 2006, samt en stridsvagnsmina från 1957, funnen i Sinai.
Som en del av utställningen har Armémuseum också lanserat en hemsida, www.fredssoldater.se, där soldater ur de svenska utlandstrupperna bloggar direkt från Afghanistan.

Hämtad ur Nyhetsfronten