Vad vet du om belägringar?

Genom världshistorien har krig avgjorts med allt från fältslag till lönnmord och diplomati. Oavsett hur slagen i fält går kommer det i de flesta krig till ett läge då städer måste belägras. Vid flertalet tillfällen har stora belägringar kommit att få konsekvenser som sträcker sig långt in i våra dagar. Vad vet du om belägringar igenom tiderna?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

År 1453 föll slutligen det östromerska imperiet när de osmanska turkarna erövrade dess huvudstad. Staden hade länge varit närmast ointaglig, men i och med introduktionen av krut till västerländsk krigföring visade det sig snart att stadens murar inte kunde motstå bombardemang av kanoner. Vilken stad var det som föll?

Ishiyama Hongan-ji var ett befäst kloster som var högkvarter för en militant religiös sekt i 1500-talets Japan. Det tog Oda Nobunaga omkring tio år och flertalet misslyckade försök innan han slutligen erövrade fästningen. Vid vilken modern stad låg klostret?

Belägringen av Candia, numera Heraklion på Kreta, är känd som världshistoriens längsta. Det osmanska riket belägrade Malteserriddarna efter att en osmansk konvoj blivit plundrad. Hur länge varade belägringen?

Alexander den store är känd för sin snabba erövring av det persiska riket. En stad gäckade honom dock under sju års tid: Tyrus. Vilket var det största hindret för Alexanders erövring av staden?

Det mäktiga Aztekriket i vad som nu är Mexiko föll efter att den aztekiska huvudstaden erövrades av spanjorerna och deras indianska allierade. Vad hette den aztekiska huvudstaden?

Belägringen av Orléans, åren 1428-1429, var en vändpunkt i ett välkänt krig mellan England och Frankrike. Det var den första stora franska framgången sedan engelsmännens förkrossande seger i Slaget vid Agincourt. Vad kallas kriget?

Den tyska Armégrupp Nord påbörjade i september 1941 en belägring av en sovjetisk stad som kom att vara i cirka 900 dagar. Den sägs vara den blodigaste belägringen någonsin. Vilken stad belägrades?

Mongolerna hade erövrat länder hela vägen till östra Europa, men Song-dynastin i Kina visade sig svår att krossa. En stor del av Song-dynastins framgång vilade på en starkt befäst stad som skyddade resten av riket. Vilken stad utgjorde en sista barriär mot mongolerna?

År 1291 ses ofta som ett avslut för de europeiska korstågen i området kring Jerusalem. Det markeras med korsfararnas förlust av en av sina sista och starkaste fästningar. Vilken?

Mellan april 1992 och februari 1996 stod staden Sarajevo i Bosnien-Hercegovina under belägring. Civilbefolkningen terroriserades av både krypskyttar och artilleribeskjutning vilket resulterade i nästan 5 500 döda civila. Belägringen kunde hävas först när Nato ingrep. Vad hette den stora flygoffensiv som Nato genomförde under 1995?

Kanske är du intresserad av...

Läs också