Carl von Clausewitz – krigets teoretiker
Carl von Clausewitz porträtterad i preussisk tjänst 1820.
Krigföringens mästare

Carl von Clausewitz – krigets teoretiker

Han var med om sin första strid som trettonåring och blev officer i den preussiska armén under Napoleonkrigen, men Clausewitz har gått till historien som krigets teoretiker.