Militär Historia är Sveriges ledande militärhistoriska tidning och utkommer 12 gånger per år.

Militär Historia ges ut av Bonnier Publications International AS.