US Army Rangers – med världen som arbetsfält
US Army Rangers forcerar ett eldhinder under utbildning 1943.
Förband

US Army Rangers – med världen som arbetsfält

Det amerikanska jägarförbandet US Army Rangers har anor från 1600-talet och använder taktik lånad från Nordamerikas indianer. Trots sitt goda rykte är förbandets historia präglad av motgångar och misslyckade operationer.

Gurkhas stod emot britternas makt
Gurkhas samlade under anglo-nepalesiska kriget 1815. Kolorerad illustration av James Baillie Fraser som utforskade Himalaya vid tidpunkten.
Förband

Gurkhas stod emot britternas makt

I 200 år har Nepals berömda gurkhasoldater tjänstgjort under brittiskt flagg med sina ikoniska knivar och hattar. Men relationen mellan Nepal och Storbritannien började med ett krig när kolonialmakten trodde sig kunna kuva gurkhas.

Spetsnaz – Sovjets hemliga elitförband
Strids­dykare ur Norra flottan i Barents hav 1996. Emblemet från Kolahalvöns arméspetsnaz-enhet är av senare datum.
Förband

Spetsnaz – Sovjets hemliga elitförband

Under kalla kriget fick ordet spetsnaz nackhåren att resa sig på många militärer i väst. Officiellt startades de sovjetiska specialförbanden 1950, men dess rötter går tillbaka till partisanerna som stred mot svenska karoliner.

"Jag var elitsoldat i Sovjet"
Sergej Milich under värnplikten i VDV – Sovjets elittrupper.
Förband

"Jag var elitsoldat i Sovjet"

Sergej Milich växte upp i Sibirien och kallades som artonåring in att göra värnplikten i VDV – Sovjets hårdföra fallskärmstrupper. Han beskriver en vardag full av fysisk träning och benhård disciplin.

Svenskt kavalleri under 500 år
Karolinskt rytteri och fotfolk rycker fram under slaget vid Helsingborg 1710. De svenska styrkorna under Magnus Stenbock besegrade danskarna. Målning av Marc Grieves.
Förband

Svenskt kavalleri under 500 år

Kavalleriet har varit en viktig del av den svenska krigsmakten under ett halvt årtusende, med en höjd­punkt under karolinertiden. När nya vapen och motori­serade stridskrafter gjorde entré under första världskriget var de häst­burna förbandens tid över. Men kavalle­riets stolta traditioner vårdas än i dag.

VDV – rysk luftburen elit
Ryska VDV-soldater på fredsbevarande uppdrag i forna Jugoslavien 2005.
Förband

VDV – rysk luftburen elit

Rysslands luftlandsättningstrupper, VDV, är landets bevingade och bepansrade elitförband. Styrkan har en lång och rik historia, och är ännu oöverträffad vad gäller förmågan att luftlandsätta pansarfordon.

Svenska förband år 1964 – här är hela listan
Förband

Svenska förband år 1964 – här är hela listan

Så här såg det svenska försvaret ut i mitten av 1960-talet – om man sammanfogar de tre försvarsgrenarna flygvapnet, marinen och armén. Listan omfatt

Svenska förband år 1964 – här är hela listan
Förband

Svenska förband år 1964 – här är hela listan

Så här såg det svenska försvaret ut i mitten av 1960-talet – om man sammanfogar de tre försvarsgrenarna flygvapnet, marinen och armén. Listan omfatt

Skånska kavalleriet
Karolinska ryttare under slaget vid Helsingborg 1710. I striden deltog ett av de fyra skånska kavalleri­regementen som satts upp sedan 1658. Målning av Göte Göransson.
Förband

Skånska kavalleriet

De tre skånska kavalleriregementena har anor från 1600- och 1700-talen och har framgångsrikt deltagit i de svenska krigen sedan dess. I nio slag har de bidragit till segern – från Lund 1676 till Bornhöft 1813.

U.S. Marines
Barbareskpirater anföll handelsfartyg i Medelhavet, rövade lasten och krävde lösen för besättningen.
Förband

U.S. Marines

Soldater ur amerikanska marinkåren deltar i dag i kampen mot sjörövare utanför Somalia. Men det är inte första gången som U.S. Marines jagar pirater längs Afrikas kust. Special­styrkan skapades för drygt 200 år sedan just för att främja säkerheten till sjöss.

Elitstyrka SAS
Förband

Elitstyrka SAS

Special Air Service upprättades under andra världskriget. Det var ett av flera special­förband som bildades av britterna efter de tyska framgångarna 1940.