Förband

Det amerikanska jägarförbandet US Army Rangers har anor från 1600-talet och använder taktik lånad från Nordamerikas indianer. Trots sitt goda rykte är förbandets historia präglad av motgångar och misslyckade operationer.

Förband

I 200 år har Nepals berömda gurkhasoldater tjänstgjort under brittiskt flagg med sina ikoniska knivar och hattar. Men relationen mellan Nepal och Storbritannien började med ett krig när kolonialmakten trodde sig kunna kuva gurkhas.

Förband

Under kalla kriget fick ordet spetsnaz nackhåren att resa sig på många militärer i väst. Officiellt startades de sovjetiska specialförbanden 1950, men dess rötter går tillbaka till partisanerna som stred mot svenska karoliner.

Förband

Sergej Milich växte upp i Sibirien och kallades som artonåring in att göra värnplikten i VDV – Sovjets hårdföra fallskärmstrupper. Han beskriver en vardag full av fysisk träning och benhård disciplin.

Förband

Kavalleriet har varit en viktig del av den svenska krigsmakten under ett halvt årtusende, med en höjd­punkt under karolinertiden. När nya vapen och motori­serade stridskrafter gjorde entré under första världskriget var de häst­burna förbandens tid över. Men kavalle­riets stolta traditioner vårdas än i dag.

Förband

Rysslands luftlandsättningstrupper, VDV, är landets bevingade och bepansrade elitförband. Styrkan har en lång och rik historia, och är ännu oöverträffad vad gäller förmågan att luftlandsätta pansarfordon.

Förband

Så här såg det svenska försvaret ut i mitten av 1960-talet – om man sammanfogar de tre försvarsgrenarna flygvapnet, marinen och armén. Listan omfattar även utbildnings- och understödsenheter. Se även grafik på mittuppslaget i Militär Historia nr 12 2014.

Förband

De tre skånska kavalleriregementena har anor från 1600- och 1700-talen och har framgångsrikt deltagit i de svenska krigen sedan dess. I nio slag har de bidragit till segern – från Lund 1676 till Bornhöft 1813.

Amerikanska marinkårssoldater uppbackade av legoknektar stormar piratfästet Derna
Förband

Soldater ur amerikanska marinkåren deltar i dag i kampen mot sjörövare utanför Somalia. Men det är inte första gången som U.S. Marines jagar pirater längs Afrikas kust. Special­styrkan skapades för drygt 200 år sedan just för att främja säkerheten till sjöss.

Special Air Service soldaterna på fotot bär utrustning för mörkerseende
Förband

Special Air Service upprättades under andra världskriget. Det var ett av flera special­förband som bildades av britterna efter de tyska framgångarna 1940.