1 februari: Korsfarare segrar i Litauen

Den 1 februari 1329 tar ett korståg under Johan av Luxemburgs ledning elden till hjälp för att övertyga litauer om att låta döpa sig.

Byst föreställande Johan av Luxemburg i Vituskatedralen i Prag.

Johan av Luxemburg belägrar Medvegalis

De litauiska samogiterna vägrar hårdnackat att övergå till den kristna tron.

Därför marscherar en stor korstågshär, bestående av bland annat riddare rekryterade av Johan av Luxemburg samt tyska ordensriddare, mot fortet i Medvegalis – ett av samogiternas starkaste fästen.

Korsriddarna sätter den 1 februari 1329 eld på träfortet och försvararna tvingas snart ge upp och låta sig döpas. Massdopen omfattar 6 000 män, kvinnor och barn.

Under ett senare korståg i Litauen drabbas Johan av en ögonsjukdom som gör honom blind – därav namnet Johan den blinde.