Arkeologer gräver i blodig brittisk historia

Fler än 28 000 män miste livet under slaget vid Towton 1461. Nu ska brittiska arkeologer undersöka slagfältet.

Richard Caton Woodvilles (1856–1927) skildring av slaget vid Towton.

Nästa vecka är det 550 år sedan huset York och huset Lancaster drabbade samman i det som skulle bli det största slaget i Rosornas krig – och det största och blodigaste slag som någonsin utkämpats på engelsk mark. 1 procent av Englands dåtida befolkning utplånades under slaget vid Towton och huset Lancaster tillfogades ett fullständigt nederlag.

Slagfältet vid Towton har tidigare utsatts för arkeologiska undersökningar, men brittiska arkeologer är övertygade om att det fortfarande finns kvarlevor av hundratals soldater i jorden. I juni månad påbörjas ett större utgrävningsarbete cirka 20 kilometer söder om York, mellan byarna Saxton och Towton.

Hämtad ur Nyhetsfronten