Utställning om striden om Gotland

Gotlands Museum producerar en helt ny utställning i två delar om Gotlands medeltid. Den 18 juni invigs första delen: striden om Gotland 1361.

Den 22 juli 1361, för 650 år sedan, landsteg Valdemar Atterdag med sin armé på mellersta Gotlands västra kust. Fem dagar senare stod ett stort slag utanför Visbys stängda stadsportar under vilket omkring 1800 gutar miste livet. Två dagar efter slaget kapitulerade Visby och stadsportarna öppnades för danskarna.

Gotlands Museum kommer under 2011 och 2012 att producera en helt ny utställning om Gotlands medeltid. Utställningen produceras i två etapper och den första etappen kommer att handla om invasionen 1361. Målet med 1361 – Striden om Gotland är att klargöra hur hela Gotland drabbades, att föra fram ny forskning på området och att tillgängliggöra det unika material som finns bevarat. Nytt fyndmaterial från slagfältsundersökningarna i Mästerby och rekonstruktioner av de unika rustningarna som hittats vid korsbetningen i Visby kommer också att visas.

Etapp två av den nya utställningen kommer att slutföras hösten 2012. Utställningen produceras så att den kontinuerligt kan förnyas och aktualiseras i takt med att nya fynd, forskning, information och ny teknik blir tillgänglig. Utöver striden om Gotlande 1361 kommer den att ta upp ämnen som religionsskiftet då Gotland och dess invånare kristnades, Hansan, dansktiden, Gutalagen, inbördeskriget 1288 och digerdöden.

Hämtad ur Nyhetsfronten