Den här månaden avslutar vi vår serie “Berömda vapen” med den sovjetiska automatkarbinen AK-47 – tidernas mest tillverkade eldhandvapen som kom att spridas världen över.

Dessutom kan du läsa om de över två miljoner kvinnor som deltog i Jugoslaviens partisanrörelse under andra världskriget. De tjänstgjorde inte bara som sjuksköterskor och kokerskor, utan som regelrätta stridande soldater och blev ikoniska symboler i befrielsekriget.

Mer ur innehållet i nummer 4/21:

  • Tyskarnas plötsliga reträtt vid Paris 1914
  • Hövdingen Tecumsehs krig mot USA
  • Danska flottans fartyg från kalla kriget

Månadens Militär Historia hittar du i butiker där tidskrifter säljs. För att inte missa framtida nummer vore det klokt att teckna en prenumeration.

Hälsningar
Roger von Bonsdorff, redaktör