Militär Historia nr 1/2017


Nytt nummer ute nu

År 2017:s första nummer av Militär Historia finns redan nu i butiken! I det nya numret har vi tittat närmare på Sovjetunionens politiska kommissarier. Systemet infördes redan när Röda armén bildades 1917 och innebar att politiskt utsedda officerare fick makt att lägga sig i militära operationer. De fungerade som kommunistpartiets spioner och spred skräck bland röda arméns soldater. Mindre känt är att de även verkade som själavårdare och psykologer i fält.

30 december 2016

Sea Harrier – Svarta döden

De brittiska Harrier-planen föddes som en nödlösning och sågs länge som något udda. Men de hade unika flygegenskaper och kunde lyfta och landa vertikalt. Under Falklandskriget 1982 visade planen sitt värde i strid mot det argentinska flygvapnet.

Köp nya numret och läs artikeln!

Sveriges meste krigsfrivillige

Trots att Ivor Thord-Gray lär vara den mest krigserfarne svensken genom tiderna tjänstgjorde han aldrig i svensk uniform. Istället stred han som frivillig i fem världsdelar och deltog i tretton väpnade konflikter.

Läs mer i nya numret!

Du är soldat i Napoleons elit

Har du undrat hur vardagen såg ut för soldater i fält för den franska armén under Napoleonkrigen? Vi erbjuder dig möjlighet att själv ta plats i ledet och få en bild av hur livet såg ut för den enskilde soldaten i 32. demibrigaden. Marsch!

Kanske är du intresserad av...

Läs också