Andra världskriget

När USA gick med i andra världskriget var den enskilda soldatens utrustning nästintill obeprövad på slagfältet – och mycket fick rättas till eftersom.

Marscherande soldater under trettioåriga kriget.
1600-tal

Trettioåriga kriget är i historieböckerna kampen mellan katoliker och protestanter som gjorde Sverige till en stormakt. För den enskilde soldaten var det mest ett ändlöst marscherande och en jakt på mat för dagen. Sjukdomar och kyla var ofta ett större hot än fienden.