Error in rendering text item widget:

              Bågar från förr och nu

Hämtad ur [Nyhetsfronten](https://militarhistoria.se/arkiv/nyhetsfronten/) — 5 oktober 2012 2:16 | [Inga kommentarer](https://militarhistoria.se/nyhetsfronten/bagar-fran-forr-och-nu/#commentspost)

 Just nu kan man på Försvarsmuseum i Boden se mopeder och motorcyklar från de senaste 100 åren.

I utställningen "Mopeder och motorcyklar – förr och nu" visar museet upp ett 30-tal motorcyklar, lättviktare och mopeder av olika märken från 1928 fram till i dag. Det är både militära och civila fordon som ställs ut.

Utställningen kan ses till och med den 11 november.

Läs mer på [www.forsvarsmuseum.se](http://www.forsvarsmuseum.se {"target":"_blank"})