Flygvapenmuseum firar Flygfisken

Efter flera års renoveringsarbete invigs flybåten Flygfisken, som förvärvades till de svenska flygstridskrafterna för hundra år sedan.

Tisdagen den 10 december inviger Linköpings Flygvapenmuseum den nyrestaurerade flygbåten Donnet-Lévêque, som 1913 inköptes från Frankrike av flygskolan Skandinaviska Aviatik AB och döptes till Flygfisken. Flygbåtens väg till Flygvapenmuseums utställningshall har varit lång.

Under hösten 1913 köptes Flygfisken av Marinen. Den avskrevs 1918 och överfördes därefter till Marinmuseet i Stockholm. På 1930-talet hamnade Flygfisken på Tekniska museet där den hängde fram till 1983. Först 1997 övertog Flygfisken av Flygvapenmuseum, där den hamnade på magasin i mer än tio år. 2008 påbörjade den så kallade Tullingegruppen, som på frivillig bas har restaurerat och rekonstruerat objekt för museets räkning, det omfattande renoveringsarbetet.

I samband med invigningen av Flygfisken vill Flygvapenmuseum tilldela Tullingegruppen Statens försvarshistoriska museers förtjänstmedalj för dess värdefulla insatser.

Hämtad ur Nyhetsfronten