Stridsvagnar

Britterna var först ut med att montera en haubits på ett stridsvagnschassi med slutet stridsrum – Bishop, den första riktiga bandhaubitsen.

Stridsvagnar

I slutet av andra världskriget utvecklade tyskarna en understödsvagn försedd med sjunkbombskastare – enligt devisen större är alltid bättre.

bandkanon
Stridsvagnar

Efter andra världskriget satsade Sverige – efter mycket analys – på att ta fram ett rörligt, snabbskjutande artilleri med lång räckvidd. Resultatet blev Bandkanon 1A med prestanda i toppklass.

En Pbv 302 tillsammans med en stridsvagn 103 under en övning
Stridsvagnar

Pansarbandvagnar var en förutsättning för svenska arméns satsning på snabba och effektiva pansarbrigader under kalla kriget. Det nya fordonet gav skydd åt åtta soldater som kunde köras rakt in i anfallsmålet.

Stridsvagnar

Drömmen om den oövervinnliga stridsvagnen levde under båda världskrigen. Flera gigantiska vagnar på över hundra ton togs fram.

Stridsvagnar

1940 kom en ungersk ingenjör i brittisk tjänst på lösningen för att få en stridsvagn att simma. Hans Duplex Drive – DD – användes på flera allierade vagnar.

Stridsvagnar

BÄTTRE BEGAGNAT. In på 1990-talet användes materiel från andra världskriget i Iraks armé. I den sista delen av vår miniserie om begagnat pansar hittar vi en del ovanliga typer.

Stridsvagnar

Med sin robusta konstruktion höll T-34/85 måttet i flera decennier efter andra världskrigets slut. När Cypern byggde upp sin armé i början av 1960-talet föll valet på den sovjetiska stridsvagnen.

Stridsvagnar

Att få med sig stridsvagnar på operationer bakom fiendens linjer var länge ett problem. Ett av de mer kreativa försöken var att sätta vingar på lätta stridsvagnar.

Stridsvagnar

De första stridsvagnarna var långsamma och rätt misslyckade på slagfältet. Under mellankrigstiden utvecklades både teknik och taktik och stridsvagnarna kom att revolutionera krigföringen.

Stridsvagnar

Pansarmuseet i Parola ligger cirka en mil norr om Tavastehus (Hämeenlinna) och 11 mil norr om Helsingfors och är väl värt ett besök. Skillnaden mellan Arsenalen fordonsmuseum i Strängnäs (för den som varit där!) och Parola är att de senares vagnar verkligen har varit med i kriget. Man ser tydligt skadorna efter fiendens granater.

Stridsvagnar

Stridsvagnssafari i finska Parola, del 1.

Side 1 / 2