Afghanistans heliga krigare

1979 bildades gerillagrupper i det Sovjetockuperade Afghanistan, som började kalla sig för mujahedin – ett arabiskt ord med betydelsen »en som kämpar (för tron, det heliga kriget)». Dessa islamistiska kämpar beväpnade med automatkarbiner och raketgevär uppnådde något som de tyska pansardivisionerna inte lyckades med – att knäcka Sovjetunionen.

© Robert Nickelsberg/Getty

Publicerad i Militär Historia 3/2021