Fler artiklar av Magnus Olofsson:

Andra världskriget

När andra världskriget bröt ut förklarade sig Island neutralt. Men med sitt strategiskt viktiga läge kunde landet inte hålla sig utanför – i maj 1940 ockuperades ön av brittiska styrkor utan strid. Under kriget kom tiotusentals amerikanska, brittiska och kanadensiska soldater att baseras vid en arktisk front långt från förstasidor.

Tyska stormtrupper avfyrar en 17 cm Mittlerer Minenwerfer, granatkastare, mot fienden
1900-tal

I början av 1918 var läget desperat på västfronten. Tyskland gjorde ett sista försök att bryta dödläget – med stormtrupper. Deras revolutionerande stridssätt skulle i grunden ändra synen på infanteri.

1900-tal

1979 bildades gerillagrupper i det Sovjetockuperade Afghanistan, som började kalla sig för mujahedin – ett arabiskt ord med betydelsen »en som kämpar (för tron, det heliga kriget)». Dessa islamistiska kämpar beväpnade med automatkarbiner och raketgevär uppnådde något som de tyska pansardivisionerna inte lyckades med – att knäcka Sovjetunionen.

Torsten Stålhandske
1600-tal

Den svenske generalen Torsten Stålhandske har blivit närmast mytologisk i historie­skrivningen – men samtida källor uppger inte mer än att han var medelmåttig som general.

Grenadjärer, troligen ur Sturmgeschütz-Abteilung Großdeutschland, spanar efter fienden från sin StuG III stormkanonvagn.
Andra världskriget

Pansargrenadjärdivisionen Groß­deutschland (»Stortyskland») var en av Wehrmachts elitförband. ­Soldaterna var alla frivilliga, fysiska praktexemplar och övertygade nazister. De deltog i fälttågen mot Frankrike och Jugoslavien. Därefter skickades divisionen till östfronten där de gick under i april 1945.

Sikorsky H-19
Stridsflyg

Koreakriget blev helikopterns genombrott som krigsmaskin. USA hade satt in helikoptrar i mindre utsträckning under 1930-talet och andra världskriget. Men man började använda dem på allvar på 1950-talet. Att de var sårbara och svårflugna spelade ingen roll – de blev mycket framgångsrika i det bergiga landet.

Tyska svenner redo att storma Arnhem
Medeltiden

Den tysk-romerske kejsaren Maximilian I (1486–1519) förde otaliga krig. Dessa skildras i den romantiserade biografin Der Weisskunig (Den vite konungen), troligen dikterad av kejsaren själv.

Andra världskriget

Operation Platinfuchs mål, att erövra Murmansk, var del av en större anfallsplan för att säkra gruvorna i Petsamo. Men undermålig planering och ogenomtänkta beslut utmynnade i Tysklands första operationella bakslag under andra världskriget.

Andra världskriget

Efter två nederlag i Burmas djungler lärde sig general William Slim läxan. Han byggde upp den 14. armén från grunden och besegrade den dittills oövervinneliga japanska kejserliga armén.

Första världskriget

I mars 1915 skulle en brittisk-fransk eskader röja väg för en markoffensiv mot Konstantinopel. Det slutade i ett svidande nederlag för den brittiska flottan.

Andra världskriget

1942 började USA:s flotta dokumentera och ge publicitet åt marinflygets verksamhet under kriget. Målet var att locka nya piloter, men det blev också en fotohistorisk guldgruva för livet i fält.

Krig över tid

När västmakternas jakt på kolonier resulterade i väpnad konflikt blev dessa ofta ensidiga affärer. Men i ett antal fall av grov underskattning av motståndet slutade det med katastrof för de vita.

Side 1 / 3