På Skallingen hittades ett flertal truppminor. Truppminan på bilden är en tysk hoppmina från andra världskriget som de allierade kallade "Bouncing Betty".

På torsdag blir Danmark officiellt minfritt när transportminister Henrik Dam Kristensen spränger landets sista mina på halvön Skallingen väster om Esbjerg på Jyllands västkust. Sprängningen blir kulmen tre års röjningsarbete på Skallingen, där Danmarks sista minfält låg.

Den tyska ockupationsmakten lade ut 1,4 miljoner minor längs den jylländska västkusten. 72.000 av dessa placerades på Skallingen i början av 1944.

Med röjningen har Danmark levt upp till sina åtaganden enligt Ottawafördraget om förbud mot minor.