Error in rendering text item widget:

              Guams krigsoffer får egen hemsida

Hämtad ur [Nyhetsfronten](https://militarhistoria.se/arkiv/nyhetsfronten/) — 2 september 2010 11:51 | [Inga kommentarer](https://militarhistoria.se/nyhetsfronten/guams-krigsoffer-far-egen-hemsida/#commentspost)

 **Senator Frank Blas Jr. lanserar hemsida i hopp om att få ett formellt erkännande av Guams krigsoffer.**

Från 1941 till 1944 ockuperades Guam av Japan. Under ockupationen utsattes befolkningen för våld, tvångsarbete, internering, våldtäkter och dödsmarscher. USA återtog ön 1944 och Guam har sedan dess räknats som amerikanskt territorium.  
Trots flera års arbete har Guamdelegater fortfarande inte lyckats få den amerikanska kongressen att formellt erkänna Guams krigsoffer från andra världskriget. En motion har lagts till kongressen i Washington, där man begär såväl ersättning som formellt erkännande för de överlevande som utsattes för de [japanska soldaternas](https://militarhistoria.se/krigsfronten/japanska-armen-1942-45/ {"target":"_self"}) förtryck.

Som en del av projektet att skapa uppmärksamhet och erkännande för Guams krigsoffer från andra världskriget, har senator Frank Blas Jr. lanserat en hemsida vid namn [www.guamwarsurvivorstory.com](http://www.guamwarsurvivorstory.com {"target":"_blank"})  
På hemsidan kan man bland annat läsa de överlevandes egna berättelser samt skriva på en petition till den amerikanska kongressen.