De hemliga rummen avslöjas

Svenska befästningar är i fokus när Statens fastighetsverk öppnar dörren till femton hemliga rum.

14 mars 2012

Landskrona Citadell. Bild: Statens fastighetsverk.

Igår kunde Militär Historia rapportera att Statens fastighetsverk för tredje gången skulle anordna Hemliga rum – ett evenemang som under en dag ger svenska folket tillträde till kulturbyggnader som allmänheten annars inte får se. Nu kan vi avslöja de 13 utvalda rummen som i år går under temat "Maktbalans":

1. Karlskrona: Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben
2. Landskrona: Landskrona Citadell och Gråen
3. Göteborg: Oscar II:s fort
4. Karlsborg: Karlsborgs fästning – Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum
5. Nynäshamn: ERSTA-batteriet på Landsort
6. Boden: Bodens fästning, Södra Åberget
7. Vaxholm: Vaxholms fästning, Oscar Fredriksborg
8. Uppsala: Uppsala slott, bastionerna
9. Härnösand: Hemsö fästning, Kläffsön och Havstoudd
10. Gotland: Tingstäde fästning
11. Linköping: Linköpings slott – brunnen, fängelsehålan eller biskopsborgen
12. Stockholm: Artillerigårdens skyddsrum
13. Stockholm: Bergrummet under Skeppsholmen

Statens fastighetsverk låter allmänheten bestämma de två sista platserna i Hemliga rum 2012 – Folkets favorit. Från och med idag 14 mars till och med den 28 mars kan du rösta på din favorit bland följande fem kandidater:

1. Linköping: Tuna Översteboställe
2. Stockholm: Turkiska kiosken med rundvandring i Hagaparken
3. Kungälv: Bohus fästning och Fars hatt
4. Stockholm: Bergskyddsrummet på Tumba bruk
5. Stockholm: Våtmagasinet och Bensalen på Naturhistoriska riksmuseet

Kanske är du intresserad av...

Läs också