Fler artiklar av Niklas Zetterling:

Slagkryssarna HMS Renown (närmast) och HMS Hood under en brittisk flottmanöver i Engelska kanalen 1939
Sjöstrid

Under andra världskriget mätte fartyg som brittiska Hood och tyska Bismarck sina krafter i Atlanten. Men redan då var de gigantiska slagskeppen på väg att konkurreras ut av billigare och mer mångsidiga fartygstyper.

Andra världskriget

Under vintern 1941–42 var det inte Röda armén som åsamkade den tyska invasionsarmén de största förlusterna. Den ryska kylan skördade fler offer än striderna och påverkade hela krigföringen.

Heinz Guderian i en befälsvagn SdKfz 251/6 under slaget vid Baturin september 1941.
Andra världskriget

Heinz Guderian var en drivande kraft i uppbyggnaden av det tyska pansarvapnet. I strid vägrade den egensinnige generalen flera gånger att lyda order – och fick rätt.