Flygvapnets pionjärer

1913 startade den svenska militära flygverksamheten på flygfältet Malmen utanför Linköping och fick namnet Fälttelegrafkårens flygkompani. Vi har samlat bilder från de dramatiska pionjäråren där tekniska framsteg samsades med haverier.